Консултантски услуги

 • финансиране на стартиращ бизнес и на бизнес-организации в етап на корпоративен растеж;
 • взаимоотношения с банки и други финансови институции и инвеститори;
 • оценка на инвестиционни идеи и проекти;
 • инвестиционен, финансов и риск мениджмънт;
 • управление на проекти,на активи и на инвестиционни портфейли;
 • финансов анализ и оценка на финансовото състояние на бизнеса;
 • управление на корпоративни резултати и на устойчив корпоративен растеж;
 • SWOT-анализ , анализ на рисковете и шансовете и оценка на ключови управленски индикатори и показатели;
 • сделки, инвестиции, финансиране и управление на недвижима собственост, недвижими имоти и портфейли от имоти.

Обучения и семинари

 • управление на личните финанси;
 • финансирането и инвестициите на бизнес-организациите, независимо от големината им и правната им форма;
 • управлението на риска на бизнес-организациите;
 • разработването и оценката на инвестиционни проекти;
 • финансовия анализ;
 • управлението на корпоративните резултати;
 • управлението на устойчивото развитие и устойчивия растеж на бизнес-организацииите.