"ЛИЙВ СИНЕРГИЯ" ЕООД е компания за консултантски услуги и организиране на семинари и обучения в областта на класическите и съвременните поведенчески корпоративни финанси. Създадена е през 2013 г. и в нея работят професионалисти с дългогодишен изследователски, експертен и преподавателски опит.

Утвърден подход в работата на компанията е формирането на екип от експерти-професионалисти за изпълнение на изискванията и удовлетворяване на потребностите на нашите клиенти.За целта при необходимост компанията ползва услугите и на учени и специалисти от институтите на Българската академия на науките, Нов български университет, Университета за национално и световно стопанство, както и на чуждестранни партньори и на водещи в своята област юристи, архитекти, проектанти, инженери и др.